RSMH Livet
Göteborg

Flashintro
01

Startsida
02

Presentation
03

Vårt synsätt
04

Bli medlem
05

Här finns vi
06

Aktiviteter
07

Artiklar
08

FotoGalleri
09
Startsida

Varmt välkommen till oss på RSMH Livet!
Vi är en ideell förening vars huvudsyfte är...

  att bevaka och driva frågor med anknytning till psykisk ohälsa
     
  att anordna aktiviteter där våra medlemmar kan känna glädje och gemenskapRSMH Livet står för ett tvärvetenskapligt perspektiv, på socialpsykologisk grund.
Utifrån egna erfarenheter menar vi, att psykisk ohälsa huvudsakligen orsakas av brister i samspelet mellan individen och omgivningen.

Föreningen verkar för att de som drabbas av psykisk ohälsa skall ha reella möjlighet att leva som alla andra. Att alla ska ha fulla medborgerliga rättigheter och friheter oavsett diagnos. Ingen är hjälpt av den stigmatisering, det tvång och det förmynderi som drabbar många med psykisk ohälsa.

Att möta egna och andras fördomar med information är ett viktigt arbete för att motverka rädsla och utanförskap och ge en positiv syn på människor med psykiska problem.

Vi driver vår förening utan personal och gör det vi tycker känns meningsfullt. Gemenskap och kamratstöd är en viktig del. Föreningens verksamhetsgrad är beroende av de aktiva medlemmarnas engagemang och kunskaper.

Kamratstöd täcker in allt det stöd vi på olika sätt ger varandra i vardagen, oavsett om det sker i ett enkelt samtal över en kopp kaffe eller genom föreningens olika aktiviteter. 

Vi för fram våra åsikter och försöker påverka i de sammanhang där vi tror att man lyssnar till oss. Det gäller såväl gentemot vården, myndigheter och institutioner, som gentemot allmänheten och vanliga brukare.

Surfa vidare här på hemsidan, så får du veta mer om oss.

Vi har även lagt in föreningsinformation i fotogalleriet.
 

Till sidans toppFlashintroStartsidaPresentationVårt synsättBli medlemHär finns viAktiviteterArtiklarFotoGalleri
Om webbplatsen
Översätt hemsidan till ditt eget språk. Translate this website